Tarieven en vergoedingen - Balanza

Diëtetiek

Standaard dekt de basisverzekering 3 uur per jaar, wat overeenkomt met 4 consulten. Mogelijk worden er extra consulten vergoed vanuit een aanvullende verzekering. De vergoeding vanuit de basisverzekering wordt altijd eerst gebruikt.

Deze vergoeding wordt verrekend met het eventuele openstaande eigen risico. Het eigen risico kan oplopen door ziekenhuisbehandelingen of medicijngebruik. Als het eigen risico is aangesproken, worden de consulten volledig vergoed. Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering hebben geen invloed op het eigen risico.

Via de zorgverzekeraar:
De consulten bij ons worden rechtstreeks gedeclareerd bij jouw zorgverzekeraar. Wij hebben met alle verzekeraars een contract afgesloten waarin onze tarieven vastliggen. Er is bij geen verwijsbrief meer nodig voor vergoeding van onze consulten.

Via de ketenzorg:
Heb je diabetes, hart&vaatziekten of COPD? Dan is de kans groot dat je in de zogenoemde ketenzorg zit. Je bezoekt dan bijvoorbeeld elk jaar de praktijkondersteuner van de huisarts. De consulten van de dietist worden hier ook uit vergoed en gaan niet ten kosten van het eigen risico.

No show:
Voor een goede planning is het belangrijk dat je op tijd op de afspraak komt. Wanneer je een afspraak niet kunt nakomen, dien je dit minimaal 48 uur tevoren aan te geven.

Dit kan per email, telefonisch, via WhatsApp of door een voicemailbericht in te spreken. Afspraken die niet op tijd worden geannuleerd worden in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

No show eerste consult € 60,-

No show vervolgconsult € 30,-

Wanneer de zorgverzekeraar onze consulten niet vergoed rekenen wij de volgende tarieven:

De Intake – € 126,00 eenmalig

Vervolgconsult – € 21,00 per kwartier

Weegkaart – € 45,00 onbeperkt geldig (5 x een uitgebreide meting met bio-impedantie)

Fysiotherapie

Fysiotherapie wordt voornamelijk vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Het aantal behandelingen of het budget wat je vergoed krijgt is afhankelijk van jouw verzekeraar en jouw aanvullende pakket. Bekijk hiervoor je polis of doe dit samen met jouw fysiotherapeut.

In een aantal gevallen wordt fysiotherapie vanuit de basisverzekering vergoed. Hierbij wordt dan wel het eigen risico aangesproken, mocht je dit nog open hebben staan. Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen moet je lichamelijk klacht of aandoening in de Lijst Borst staan.

Is dat het geval dan kan je vanaf de twintigste fysiotherapie behandeling aanspraak maken op de vergoeding. De eerste 20 behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering of heb je (deels) zelf betaald.

Er is een uitzondering bij heup- en knie artrose, per 2018 wordt deze begeleiding met twaalf zittingen vanuit de basisverzekering vergoed.

Directe toegankelijkheid
Wij zijn direct toegankelijk, dit betekent dat je zonder verwijsbrief van jouw arts een bezoek aan ons kunt plannen. Er zijn een aantal uitzonderingen:

  • Bij knie en heup artrose, om voor een vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk
  • Voor behandeling bij jouw thuis hebben we een verwijzing van jouw (huis)arts nodig waar dit op vermeld staat.
  • Om voor een vergoeding voor een beweegprogramma in aanmerking te komen hebben we hier een verwijzing van jouw (huis)arts voor nodig.

Tarieven
Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten, waarin onze tarieven vastliggen. Dat betekent dan de consulten bij ons rechtstreeks worden gedeclareerd bij jouw zorgverzekeraar.

Wanneer jouw zorgverzekering onze behandeling niet vergoedt dan hanteren wij de volgende tarieven:

Fysiotherapie zitting – € 42,-

No show
Voor een goede planning is het belangrijk dat je op tijd op de afspraak komt. Wanneer je een afspraak niet kunt nakomen, dien je dit minimaal 48 uur tevoren aan te geven.

Dit kan per email, telefonisch, via WhatsApp of door een voicemailbericht in te spreken. Afspraken die niet op tijd worden geannuleerd worden in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

No show tarief per niet nagekomen afspraak: € 30,-